Siekel Consulting - siekelconsulting.sk
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Plánujete rozšíriť svoju oblasť podnikania, ale brzdí Vás nedostatok financií?

Investujte a využite možnosť čerpania regionálnej investičnej pomoci (nenávratná finančná pomoc).

Existujú 4 formy regionálnej investičnej pomoci, o ktoré môžete požiadať:

 1. úľava na dani z príjmov,
 2. dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
 3. príspevok na vytvorené nové pracovné miesta,
 4. prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom

Je len na Vás, ako si tieto formy nakombinujete.

Ako na to?

S našou pomocou si vypracujete žiadosť o investičnú pomoc, vďaka ktorej sa stanete úspešným uchádzačom pri schvaľovaní regionálnej investičnej pomoci.

Prečo si vybrať práve našu agentúru?

 • Vypracovanie investičného zámeru je pre podnik zložité a jeho vypracovanie drahé z pohľadu našej konkurencie.  Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť ponuku cenovo dostupných služieb pre všetky podniky, ktoré splnia podmienky poskytnutia investičnej pomoci.
 • Máme bohaté skúsenosti priamo z prostredia, kde sa tieto projekty hodnotia:
  • Komplexné kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie vypracovaných žiadostí o investičnú pomoc;
 • Máme skúsenosti z prostredia, kde sa tieto projekty schvaľujú, kontrolujú a monitorujú po ich ukončení:
  • Formálna kontrola investičných zámerov;
  • Vedenie projektov od vypracovania žiadostí o investičnú pomoc až po ich schválenie;
  • Kontrola investičných zámerov v priebehu realizácie / implementácie;
  • Kontrola investičných zámerov po ich ukončení (udržateľnosť investície).

Čo je to regionálna investičná pomoc? Čo je investičný zámer? Podporované oblasti rozšírenia podniku.

qode-eliptic-slider

Čo je to regionálna investičná pomoc?

Čo je investičný zámer?

Čo znamená zveľadiť svoje podnikanie?

Naše služby

Našim cieľom je pomôcť podnikom pri vypracovaní investičného zámeru. Podporené môžu byť všetky podniky v oblasti priemyslu a ich podporných a inovačných služieb (centrá podnikových služieb a technologické centrá) na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Workshopy, prednášky a školenia

s názvom „Investičná pomoc pre regióny“

Interaktívnou vyučovacou metódou Vás oboznámime s problematikou regionálnej investičnej pomoci (právny základ a vysvetlenie základných pojmov) a pomôžeme Vám vypracovať investičný zámer (aplikačná časť).

Consulting

pri vypracovaní investičného zámeru

Poradenské služby formou individuálnych konzultácií s klientom

 • klient si investičný zámer vypracuje sám na základe spoločných konzultácií
 • pred podaním investičného zámeru prebieha komplexná formálna kontrola kvality vypracovania
 • kontrola kalkulácie intenzity investičnej pomoci
 • kontrola kalkulácie jednotlivých foriem investičnej pomoci
 • konzultácie končia dňom podania investičného zámeru na Ministerstvo hospodárstva SR

Komplexné služby

spojené s vypracovaním investičného zámeru

 • zahŕňajú komplexné vypracovanie investičného zámeru podľa požiadaviek klienta
 • kalkulácia intenzity investičnej pomoci,
 • kalkulácia jednotlivých foriem investičnej pomoci,
 • spracovanie povinných príloh,
 • vedenie klienta končí dňom podania investičného zámeru na Ministerstvo hospodárstva SR

Čo je investičný zámer?

Čo znamená zveľadiť svoje podnikanie?

Investičným zámerom je projekt počiatočnej investície do dlhodobého hmotného, ako aj nehmotného majetku, v ktorom sa podrobne opisuje charakter a financovanie rozširovania oblasti podniku. Existuje niekoľko foriem, ktoré investičná pomoc podporuje:

 • zriadenie novej prevádzkarne,
 • rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne,
 • diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované,
 • zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne,
 • založenie alebo rozšírenie technologického centra,
 • založenie alebo rozšírenie centra strategických služieb.
Neviete si rady s vypracovaním investičného zámeru?

My Vám s tým pomôžeme!

Vyberte si z našej ponuky cenovo dostupných služieb.