O nás - siekelconsulting.sk
172
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-172,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

O nás

O nás. Naša vízia.

Našim cieľom je pomôcť podnikom pri vypracovaní investičného zámeru. Financované môžu byť všetky podniky z oblastí priemyslu a ich podporných a inovačných služieb (centrá podnikových služieb a technologické centrá) na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Prioritne sú podporované podniky, ktoré využívajú technológie inteligentného priemyslu a rozvíjajú výskum a vývoj v SR, ale aj podniky, ktorých podpora vedie k tvorbe pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch.

Vypracovanie investičného zámeru je zložité a finančne náročné. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť ponuku finančne dostupnejších služieb, vďaka ktorým sa stanete úspešným uchádzačom pri získaní regionálnej investičnej pomoci.

Regionálna investičná pomoc Vám uľahčí financovanie a implementáciu Vašich investičných plánov a zároveň prispeje k rozvoju konkurencieschopnosti Vášho podniku.

Kto je Siekel Consulting

Moje meno je Ing. Barbara Siekel, PhD. Svoje odborné skúsenosti v  problematike regionálnej investičnej pomoci som nadobudla počas pôsobenia v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde som sa stala prvou internou odbornou hodnotiteľkou investičných zámerov. Pre svoju zvedavosť, ako fungujú schvaľovacie procesy, kontrola investičných zámerov a následná kontrola udržateľnosti investície, som svoje pôsobisko presunula na Ministerstvo hospodárstva. Okrem toho, som sa pravidelne pohybovala v kruhoch podnikateľov a diskutovala o ich potrebách. Napriek tomu som neustále hľadala zmysel celej mojej námahy a miesto, kde môžem byť užitočná. Po načerpaní pozitívnych a negatívnych skúseností som sa rozhodla vziať veci do vlastných rúk a založiť si vlastnú agentúru.

Profesijné skúsenosti

Počas pôsobnosti na Ministerstve hospodárstva SR

 • Hlavný štátny radca v oblasti podpory investícií na Slovensku
 • Projektový manažér významných investičných zámerov podporených
  na Slovensku
 • Odborný garant pri tvorbe Metodického pokynu MH SR č. 6/2016
  na vyhodnocovanie investičných zámerov

 

Počas pôsobnosti v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre

 • Bohaté skúsenosti s odborným hodnotením investičných zámerov
  v oblasti regionálnej investičnej pomoci,
 • Odborné poradenstvo v oblasti financovania podpory inovácií
  na Slovensku
 • Participácia pri tvorbe Operačného programu Výskum a inovácie
 • Člen medzinárodnej skupiny TAFTIE (European Association of leading national innovation agencies)

 

Počas pôsobnosti v Agentúre na podporu výskumu a vývoja

 • Pozícia analytik / metodik
 • Vypracovanie dokumentov pre nastavenie systému hodnotenia projektov (indikátory pre finančné a vecné hodnotenie projektov výskumu a vývoja).
 • Vypracovanie analýz pre potreby agentúry (prezentácií, informačných seminárov, výročných správ) a jej odborných orgánov.
 • Vedenie medzinárodnej agendy Science Europe a European Science Fundation.
 • Usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní rozvojových, strategických a koncepčných dokumentov v oblasti pôsobnosti organizácie v zmysle platnej pracovnej náplne (zmluva, záväzné podmienky poskytnutia finančných prostriedkov, metodická príručka
  na hodnotenie projektov, interné smernice a i.).

 

Počas pôsobnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 • Tvorba článkov a iných publikácií na tému fiškálna politika a investičná pomoc na Slovensku a komparácia s ostatnými európskymi krajinami
 • Výučba predmetov Ekonomické teórie (zahŕňa základy mirkoekonómie
  a makroekonómie, teórie a myšlienky najúspešnejších svetových ekonómov)
 • Odborná stáž a štúdium v zahraničí (Univerzita v Antverpách v Belgicku)
 • Doplňujúce pedagogické minimum z odborných ekonomických predmetov